Vragenlijst: Is het wenselijk om onderscheid te kunnen maken per kernwaarde?

Op dit moment worden de vragen onderverdeeld per kernwaarde. Zo heeft de kernwaarde “Open” drie vragen en de kernwaarde “Transparant” er zes. Naast dat dit de weging beïnvloed maakt dit het ook mogelijk op per kernwaarde te kijken welke er voor jouw organisatie prioriteit hebben. Maar is dit wel wenselijk?

Hoe zie je dat voor je? Krijg je dat straks ook maar één score? Of wel scores per waarde? Ik denk dat het interessant is dat de score nu opgebouwd is uit een aantal verschillende scores zodat je de nuance een beetje ziet.

Hoe ik dit voor mij zie, weet ik eerlijk gezegd nog niet. Ik kan wel wel aangeven wat ik op dit moment ervaar met de aanpak zoals we die nu doen. Een score per waarde is:

  • Onhandig: sommige vragen zijn niet zo makkelijk op te delen in 1 waarde, vaak raakt een vraag meerdere waarden.

  • Behulpzaam in het kunnen negeren (‘cherrypicking’) van de waarden die je (nu?) niet zo belangrijk vindt, terwijl het manifest geen prioriteit of verschil in waarden toekent. Alle waarden zijn voor PS dus even belangrijk. Dit kan trouwens ook een voordeel zijn, omdat je organisatie niet alle waarden even belangrijk vindt of een compromis moet vinden.

  • Misleidend, want aantal vragen verschilt per waarde. Ik denk dat dit ook een valse voorstelling van nuance kan geven. Dit kunnen we evt opvangen met een beter verdeelde weging, waarbij het aantal vragen niet meer bepalend is voor de score per waarde.

Ik denk dat het wel interessant kan zijn om de vragen te koppelen aan de kernwaarden. Misschien niet direct voor het tonen van de score, maar misschien wel om achter de schermen er iets mee te doen. Zo zou ik me kunnen voorstellen dat als je je hele stack door de Spoelkeuken hebt getrokken en het blijkt dat je weinig open source toepassingen gebruik, je een advies kunt krijgen in de vorm van: ‘80% van jouw stack is niet open source. Denk er bij een volgende selectie aan om ook open source te overwegen’. Of: ‘Jouw stack scoort matig op het gebied van autonomie, hier zijn 10 tips om …’.
Je zou dan van iedere vraag kunnen bepalen op welke waarden (meervoud) deze van toepassing is, maar het dan niet perse gebruiken voor de berekening van scores per waarde.