Mastodon server voor overheden?

Hoi allemaal
Stel je wilt als overheidsorganisatie een Mastodon server starten. Welke gedragsregels zou je dan hanteren als je de server openstelt? Zou je de server openstellen? En voor wie dan? Alleen voor andere overheden of breder en waarom wel/niet? Hoor graag ideeen hierover.

mastodon, mastodon server, mastodonserver, twitter, twitteralternatief, overheid, gemeente, provincie, rijksoverheid

1 like

Hoi @Maartje, wij hebben hier vanuit de gemeente Amsterdam al een beetje over nagedacht en contact met Social.bund.de en social.network.europa.eu over gehad. Ik deel graag wat we al weten.

Hi @Maartje,
Welkom op het PublicSpaces forum. Goede vragen!

Qua gedragsregels hebben we vanuit PublicSpaces bewust vrij summiere huisregels opgesteld die we hanteren voor oa dit forum. Ik denk dat dit voor een overheid te summier is, maar wellicht een mooie start voor jullie? Zie code-of-conduct.md · main · PublicSpaces / Code of Conduct · GitLab

@Douwe Welkom op ons forum! Deel vooral datgene wat je al weet, zodat we hier met meer mensen ervan kunnen leren.

Maartje, als je met openstellen bedoelt dat iedereen een account kan aanmaken dan zou ik dat niet doen, vooral niet als dit gekoppeld is aan een domein naam van de overheid. Dat kan de indruk wekken dat elke gebruiker de overheid vertegenwoordigd. Ik zou het initieel alleen openstellen voor medewerkers en bestuurders van het specifieke overheidsorgaan.
Wil je een server opzetten voor het algemene publiek? Dan zou ik er vooral op letten dat de domein naam niet gekoppeld is aan de naam van het overheidsorgaan en dat er voldoende moderatoren aanwezig zijn.

Kun je hier wat mee?

Je hebt gelijk @bjornw. Gewoon hier delen is beter.
Maar het meeste heb je nu al gezegd!
Kijk vooral even bij de Duitse en Europese mastodon instances.

En wat wij hebben geleerd is dat overheden hier nu niet op ingericht zijn; social media wordt eigenlijk helemaal gedaan vanuit gecentraliseerde oplossingen als Coosto. Daarin komen alle berichten binnen, beantwoord en nieuwe berichten ingeplanned.

Een enthousiast social team dat accepteert dat ze een tool moeten gebruiken die volledig buiten hun work-flow valt is dus wel en vereiste.

1 like

Hoi Maartje,

Wellicht pas hier een gefaseerde aanpak. Start eerst eens een server voor alleen de eigen organisatie. Zo kunnen jullie ontdekken hoe je Mastodon het beste gebruikt, wat er qua techniek komt kijken bij het opzetten en beheren van een server en kun je bekend worden met de software. Je kunt dan nog wat experimenteren en onderzoeken wat wel en wat niet werkt.

Als je je eigen stek op het Fediverse hebt geclaimd, kan je ook andere afdelingen en overheidsorganisaties toegang verschaffen tot jullie server. Je kunt ze daarvoor uitnodigen, zonder de registratie open te hoeven zetten. Met de organisaties die je toelaat op je eigen server kun je dan afspraken maken over wat wél en wat niet toelaatbaar is om te doen. Omdat je in dat geval samenwerkt met professionele organisaties zijn deze afspraken waarschijnlijk niet al te ingewikkeld te maken.

Open stellen voor het publiek zou ik net als @bjornw niet aanbevelen op een overheidsserver. Er zijn natuurlijk wel situaties te bedenken waar het faciliteren van een specifieke community wel erg interessant kan zijn. Maar ik zou dat per situatie bekijken wat daar de beste aanpak voor zou kunnen zijn.

Mooi artikel in dit verband

@Maartje ik ben benieuwd naar de status van je vraag? Heeft deze forum thread je verder kunnen helpen?